Nəşrə dair tələblər
Redaksiya heyəti

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
FOLKLOR   İNSTİTUTU

 "DƏDƏ  QORQUD"
elmi-ədəbi toplu

Redaksiya heyəti

Kamal Abdulla
Anar
Şükrü Haluk Akalın (Türkiyə)
Füzuli Bayat
Amanmırat Baymıradov (Türkmənistan)
Cəlal Bəydili
Nizami Cəfərov
Özkul Çobanoğlu (Türkiyə)
Ali Duymaz (Türkiyə)
Metin Ekici (Türkiyə)
M.Ocal Oğuz (Türkiyə)
Cəlal Qasımov
Əfzələddin Əsgərov
İsa Həbibbəyli
Muxtar İmanov
Teymur Kərimli
Sərxan Xavəri
Ağaverdi Xəlil
Rüstəm Kamal (Rəsulov)
Şakir İbrayev (Qazaxıstan)
Tofiq Məlikov (Rusiya)
Elxan Məmmədli
Törə Mirzəyev (Özbəkistan)
Oljas Süleymenov (Qazaxıstan)
Sadık Tural (Türkiyə)
Fikrət Türkmən (Türkiyə)

AXTAR
 
 

© Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.
"Dədə Qorqud" elmi-ədəbi toplu. 2013.