Nəşrə dair tələblər
Redaksiya heyəti

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
FOLKLOR   İNSTİTUTU

 "DƏDƏ  QORQUD"
elmi-ədəbi toplu

ARXİV

“Dədə Qorqud” jurnalı “Index Copernicus” sisteminə daxil olub

“Dədə Qorqud” jurnalının 67-cı sayı çapdan çıxıb

“Dədə Qorqud” elmi-ədəbi jurnalının növbəti nömrəsi çapdan çıxıb

“Dədə Qorqud” jurnalının 52-ci sayı çapdan çıxıb

“Dədə Qorqud” jurnalının 51-ci sayı
AXTAR
 
 

© Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.
"Dədə Qorqud" elmi-ədəbi toplu. 2013.