Nəşrə dair tələblər
Redaksiya heyəti

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
FOLKLOR   İNSTİTUTU

 "DƏDƏ  QORQUD"
elmi-ədəbi toplu

XƏBƏRLƏR
 “Dədə Qorqud” jurnalının 73-cü sayı çapdan çıxıb

16.11.2021 davamı“Dədə Qorqud” jurnalının 72-ci sayı çapdan çıxıb

16.11.2021 davamı“Dədə Qorqud” jurnalının 71-ci sayı çapdan çıxıb

01.04.2021 davamı


“Dədə Qorqud” jurnalının 70-ci sayı çapdan çıxıb

31.03.2021 davamı

“Dədə Qorqud” jurnalı “Index Copernicus” sisteminə daxil olub

24.03.2021 davamı

“Dədə Qorqud” jurnalının 67-cı sayı çapdan çıxıb

29.10.2020 davamı


“Dədə Qorqud” elmi-ədəbi jurnalının növbəti nömrəsi çapdan çıxıb

AXTAR
 
 

© Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.
"Dədə Qorqud" elmi-ədəbi toplu. 2013.